exposities op locatie; kunst intermediair/makelaardij; educatieve programma's; bezoekers begeleiding/ actvering - Galerie de Waker / KunstSteun

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

exposities op locatie; kunst intermediair/makelaardij; educatieve programma's; bezoekers begeleiding/ actvering

Galerie De Waker; Utrecht; exposities op locatie; kunstbemiddeling/makelaardij; expositie begeleiding; kunsteducatie; KunstSteun Utrecht; begeleiding en supervisie (beginnend) kunstenaars; doelgerichte en concrete coaching & advisering;
Galerie de Waker                                                   
KUNST IS MENSENWERK

In de loop der jaren is de Waker van galerie en tentoonsteller uitgegroeid tot beeldende kunst intermediar.
Aan de ene kant is er begeleiding en advisering bij kunst aan- en verkoop en het opbouwen van (thematische) kunstcollecties en functioneert de Waker als middelaar tussen maker en koper, maar niet meer vanaf een vaste locatie. Aan de andere kant is de Waker ook pro-actief (mede-) ontwikkelaar van projecten rond kunstbeleving en verdieping.
In beide gevallen staat niet zozeer pure kunst, schoonheid en de interpretatie ervan centraal, maar de eigen beleving, de relevantie, de gezamenlijke ervaring, bewustwording en handelingsperpectief.

Heel concreet betekent dat, dat de Waker naast kunstmakelen en adviseren van kunstenaars en individuele kopers (zoals een doorsnee galerie, zo die al bestaat), zich ook bezighoudt met kortlopende (pop-up) themagerichte exposities, beurzen en de (mede-) inrichting van tentoonstellingen op locaties zoals scholen, buurthuizen, werkplaatsen, festivals e.d., maar vooral ook met de ontwikkeling en advisering van bij tentoonstellingen aangeboden 'side'programma's, educatieve ondersteuning, verdieping en het aanbrengen van samenhang middels beeldende kunst & dramatische middelen.

Galerie De Waker; Utrecht; exposities op locatie; kunstbemiddeling/makelaardij; expositie begeleiding; kunsteducatie; KunstSteun Utrecht; begeleiding en supervisie (beginnend) kunstenaars; doelgerichte en concrete coaching & advisering;
Galerie De Waker; Utrecht; exposities op locatie; kunstbemiddeling/makelaardij; expositie begeleiding; kunsteducatie; KunstSteun Utrecht; begeleiding en supervisie (beginnend) kunstenaars; doelgerichte en concrete coaching & advisering;
De Waker voelt zich verbonden met kunst die ook buiten de esthetische morele vrijplaats een rol speelt, onderkent de schoonheid van de interpretatie van de werkelijkheid en ziet kunst niet slechts als middel maar ervaart tegelijkertijd dat kunst niet neutraal is, dat waar schoonheid haar gezicht heeft verbrand (Lucebert) in een schuldig landschap (Armando) kunst een rol speelt in verandering. 

Geengageerd en relevant; kunst die participeert en activeert vraagt ook een andere rol van de beschouwer.


In haar werk met makers, aanbieders en bezoekers/kijkers maakt de Waker onder andere gebruik van technieken ontleend aan sociale actie, community development, vormingswerk, dramatische vorming en het theater van de onderdrukten waarbij maatschappelijke verandering centraal staat, om deelnemers naast zicht op kunst ook inzicht te kunnen bieden, grip te krijgen en tot (gezamenlijk) handelen te komen vanuit een idealistisch perspectief en laat zich inspireren door Paulo Freire, Oscar Negt, Bertold Brecht, Augusto Boal en anderen.Zowel aanbieders van beeldende kunst die hun werk in breed perspectief willen presenteren, hun bezoekers willen uitdagen, confronteren en activeren, als groepen die zoeken naar mogelijkheden beeldende kunst een (grotere) rol te laten spelen in hun activiteiten weten de Waker te vinden: van plan tot uitvoering van expositie, congres, bijeenkomst, festival (en begeleidende educatieve of activerende programma's en workshops); in ieder stadium kan je een beroep doen op onze knowhow en ervaring.
Tevens bouwt de Waker aan een eigen collectie rond maatschappelijke thema's en volgt kritisch en oprecht belangstellend (jonge) kunstenaars, galeries en andere kunst beoefenaars/beschouwers in hun activiteiten; de Waker adviseert en bemiddelt tussen organisatoren en kunstenaars.
Galerie De Waker; Utrecht; exposities op locatie; kunstbemiddeling/makelaardij; expositie begeleiding; kunsteducatie; KunstSteun Utrecht; begeleiding en supervisie (beginnend) kunstenaars; doelgerichte en concrete coaching & advisering;
Daarnaast is de Waker beschikbaar om op een vrolijke en speelse wijze kritisch samen te werken tijdens het proces of evaluatie achteraf als onbevangen buitenstaander. Of het nu gaat om beleving en verdieping van kunst in de breedste zin des woords of activering van deelnemers, bewoners, scholieren en studenten, of andere groepen binnen je werkgebied, kerk, partij en samenleving waarbij kunst niet aangeboden wordt als franje maar mede als resultaat gericht middel, werkt de Waker vanuit een heldere, concrete en doelgerichte visie met je mee.
Via de contactpagina kan je ons benaderen. Je bent van harte welkom voor een kostenloze, vrijblijvende oriƫnterende ontmoeting. de Waker hanteert marktconforme, maar inkomens (budget/subsidie) gerelateerde tarieven en is (ter eigen beoordeling) daarnaast ook een gedeelte van haar tijd op non-profit basis beschikbaar.
Galerie De Waker; Utrecht; exposities op locatie; kunstbemiddeling/makelaardij; expositie begeleiding; kunsteducatie; KunstSteun Utrecht; begeleiding en supervisie (beginnend) kunstenaars; doelgerichte en concrete coaching & advisering;
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu